SalesOnline Logo

SMG14005 SalesStore Banner Klantwaarde

Merken en rechten

Merken en Rechten

CopyrightAuteursrechten, handelsmerken en links

De handelsmerken, de logos, beelden, teksten en de merken van diensten die op deze site en in ons vakblad SalesManagement staan, zijn eigendom van SalesManagement en/of derden. Het is verboden om deze merken te gebruiken zonder de schriftelijke toestemming van SalesManagement of de derden die er eigenaar van zijn. Het is streng verboden om elementen van deze site of van het vakblad SalesManagement te veranderen, te kopiëren, te verspreiden, over te dragen, te afficheren, te publiceren, te verkopen of te gebruiken. Evenmin mag er worden toegelaten dat ze worden gebruikt of dat er andere afgeleide werken mee gecreëerd worden voor commerciële of publieke doeleinden.

Als uitgever streven wij ernaar op een juiste en respectvolle wijze met de rechten van anderen om te gaan. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, nodigen wij uit zich tot de uitgever wenden.

Links met andere Internet sites
SalesManagement is niet verantwoordelijk voor de inhoud die toegankelijk is via om het even welke andere Internet site die met haar site verbonden is. De gebruiker verschaft zich op eigen risico toegang tot andere sites die verbonden zijn met de site van SalesManagement.