SalesOnline Logo

SMG14005 SalesStore Banner Klantwaarde

Groeistrategie CFOs duidt op aantrekkende markt.

aantrekkende marktFinancieel bestuurders hebben ondanks de economische malaise een groot vertrouwen in de vooruitzichten van hun eigen bedrijf. In Europa verwacht twee derde van hen een groei in omzet en winst te realiseren. Acquisities maken onderdeel uit van de groeistrategie.

 
Het algemene economisch sentiment is wereldwijd nog bescheiden maar blijft ook dit kwartaal langzaam aantrekken. In de VS en Europa is ongeveer een derde van de financieel bestuurders optimistischer over de economische vooruitzichten dan voorgaand kwartaal. Dat blijkt uit de nieuwste resultaten van de CFO Survey, uitgevoerd door TiasNimbas Business School en Duke University.

Het optimisme onder de financieel directeuren is in dit eerste kwartaal van 2013 toegenomen. De verbetering van het sentiment dat in het derde kwartaal van vorig jaar is ingezet houdt daarmee stand. Ongeveer een derde onder de Europese en Amerikaanse financieel bestuurders geeft aan optimistischer te zijn over de eigen economie.

Zwakke consumentenvraag
Zij waarderen de economie respectievelijk op 53 en 55 (op een schaal van 100). Grote uitschieters zijn Latijns -Amerika en China waar meer dan de helft van de CFOs de economische vooruitzichten met vertrouwen tegemoet ziet. In beide regio’s staat het optimisme niveau op 69 (op een schaal van 100). Grootste zorgpunten die op alle continenten gedeeld worden zijn de zwakke consumentenvraag, de prijsdruk en de globale economische instabiliteit.

Bedrijfsindicatoren wijzen op verbetering
We lijken het diepste punt van deze crisis eindelijk achter ons te hebben gelaten maar we zijn nog niet volledig uit het dal geklommen. De economische malaise heeft sinds haar intrede in 2007 bedrijven ertoe gedwongen om drastische maatregelen te nemen om zo te kunnen overleven onder de geldende marktomstandigheden. Dit heeft nu nog steeds een na-ijlend effect op de werkgelegenheid. Maar liefst 45% van de Europese CFOs verwacht namelijk gedurende de komende twaalf maanden het huidig aantal vaste werknemers te zullen reduceren met gemiddeld 3.7%. Ruim een derde van de Europese bedrijven zal het aantal tijdelijke werknemers zelfs met gemiddeld 7.4% verminderen.

Meer uitgaven aan technologie
Toch is 37% van de Europese financieel bestuurders gunstiger gestemd over de vooruitzichten van het eigen bedrijf. Het gemiddelde optimisme niveau staat op 60 (gemeten op een schaal van 100). Bedrijven gaan dit jaar meer uitgeven aan technologie en R&D (respectievelijk met gemiddeld 4.2% en 2.7%). Driekwart van de financieel directeuren voorziet een toename in de productiviteit per uur en de gemiddelde bezettingsgraad van de productie-capaciteit wordt voor de tweede helft van dit jaar geschat op 81%, ongeveer 5% hoger dan een jaar geleden.  60% van de Europese bedrijven anticipeert dit jaar dan ook een omzet- en winstgroei.

Marktaandeel vergroten
De tijd lijkt aan te breken waarin bedrijven de opgebouwde kasreserves gaan inzetten om hun marktaandeel te vergroten. Omdat de macro-economische condities op dit moment nog niet optimaal zijn door het gebrek aan voldoende consumentenvertrouwen is organische groei van het bedrijf nu waarschijnlijk nog lastig te realiseren. Een groot deel van de bedrijven is echter wel in de positie om te profiteren van het gunstige klimaat voor fusies en overnames. Alleen al voor 2013 verwacht 30% van de Europese bedrijven een acquisitie te voltooien.

“Onder de huidige marktomstandigheden zijn overnamedoelwitten vaak nog gunstig geprijsd. Het herstel in de aandelenmarkten zorgt bovendien op termijn ook nog eens voor een positieve ontwikkeling in de relatieve waarde van diezelfde bedrijven. Daarnaast is door de lage rentestand het krediet relatief goedkoop. In combinatie met de aanzienlijke kasreserves die bedrijven in de afgelopen jaren hebben opgebouwd zijn er voldoende mogelijkheden tot financiering. Tegen deze achtergrond kunnen we voor de nabije toekomst dan ook een toename in fusie- en overnameactiviteit tegemoet zien”, aldus Kees Koedijk, decaan en directeur van TiasNimbas Business School.

Kijk voor meer resultaten van deze survey ook op www.cfosurveyeurope.org.